Lijst Groen Noordenveld

Lijst Groen Noordenveld is opgericht in november 2009, is niet gebonden aan een landelijke politieke partij en kan zich volledig richten op het gemeentelijk beleid. In de afgelopen jaren heeft LGN als oppositiepartij het nodige bereikt. Veel beleidssuggesties zijn door onze fractie ingebracht en veel van deze suggesties zijn terug te vinden in besluiten van raad en college.