Next Builders

Onze missie is uitnodigende gebouwen te realiseren die een plezier zijn om in te wonen, werken, leren of spelen. Daarbij willen we meewerken aan een oplossing van het klimaatprobleem. We ontwerpen gebouwen die demontabel en energiezuinig zijn, zich aan kunnen passen aan de gebruiker en hierbij gebruiken we zoveel mogelijk natuurlijke en duurzame materialen. Op deze manier dragen we bij aan de transitie naar een duurzame en circulaire wereld. 

Telefoon

+31 50 211 08 55